From the book list

Duitslands geheime wapens

ISBN: 90 02 12523 2, Antwerp-Utrecht: Standaard Uitgeverij, 1973

Netherlands weapons cover

Publisher's notes:

De grote verscheidenheid van geheime wapens die de Duitsers in de oorlog ontwikkelden deed de geallieerden, toen de bijzonderheden ervan bekend werden, versteld staan. Sommige ervan waren hun tijd ver vooruit en zouden voor de oorlogsinspanning van de Aslanden een groot verschil gemaakt hebben, als er een sterke organisatie achter gestaan had.

. . . Niet alleen was een aanzienlijke hoeveelheid fundamentele technische vooruitgang afkomstig van de overzijde van de Rijn, de praktische toepassing ervan bii bet oplossen van fabricageproblemen was andere landen ver voeruit. Het resultaat was, zeals Brian Ford laat zien, dat de oorlogsmachine van de nazi's, teen die ging draaien, aile bruikbare moderne wetenschappelijke ontwikkeling benutte. In de loop van de oorlog werd de I~st van nieuwe uitvindingen ongelooflijk lang. Die uitvindingen varieerden van kanonnen die 'lucht'-granafen afvuurden tot gedetailleerde discussies over vliegende schotels; van geluidsstralen die op vijftig pas afstand konden doden, tot geweren waarmee men om een hoek ken schieten en geweren die 'in het donker konden zien'. Kortom, een indrukwekkende lijst.

Select the original English language editions, the 'Allied Secret Weapons' home page or the 'silver edition' page featuring both books.